Povjerenik za korisnike usluga HRT-a

Povjereniku za korisnike usluga HRT-a možete se obratiti ako smatrate da su vam u sadržajima objavljenim u programima i na platformama HRT-a uskraćena neka prava ili ako želite dati komentar, kritiku ili pohvalu.

S povjerenjem se obratite ako, primjerice, želite postaviti pitanja o:

1. kršenju komunikacijskih prava građana (pravo na slobodu govora, pravo na dostupnost medija, pravo na informaciju, pravo na demanti)
2. povredi ljudskih prava i diskriminaciji bilo koje vrste u emitiranim sadržajima
3. objavi netočnih ili nepotpunih informacija
4. jeziku i govoru
5. prelaženju granica dobroga ukusa, neprimjerenom i pretjeranom nasilju, uvredljivim stereotipima
6. neprimjerenim terminima emitiranja

Dokument Standardi i kvaliteta HRT-a glavna je odrednica rada povjerenika.