Javna rasprava

Hrvatska radiotelevizija (HRT) 29. travnja 2017. godine otvara javnu raspravu o Prijedlogu programskih obveza Hrvatske radiotelevizije kao dijelu budućega ugovora o obavljanju javne medijske usluge za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. godine, koji sklapaju Hrvatska radiotelevizija i Vlada Republike Hrvatske.
 
Važnost pružanja javnih medijskih usluga za socijalni, demokratski i kulturni život europsko su naslijeđe potvrđeno brojnim priopćenjima i odlukama u Europskoj uniji. U njima se prepoznaje važnost pružatelja javnih medijskih usluga u osiguravanju općega javnog pristupa širokomu rasponu programa kojim se obraćaju društvu u cijelosti, različitim kanalima i uslugama, bez diskriminacije i na temelju jednakih mogućnosti.
 
Hrvatska radiotelevizija Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji ovlaštena je obavljati javnu medijsku uslugu radi zadovoljavanja demokratskih, socijalnih i kulturnih potreba hrvatskoga društva i potrebe očuvanja medijskoga pluralizma te tu svoju obvezu pobliže određuje ugovorom koji na petogodišnje razdoblje sklapa s Vladom Republike Hrvatske. Njime se utvrđuju javna misija i programske obveze te iznos i izvor sredstava za njihovo financiranje. O prijedlogu programskih obveza Hrvatska radiotelevizija provodi javnu raspravu kako bi se cjelokupna javnost, kojoj su usluge Hrvatske radiotelevizije namijenjene, uključila u njihovo uobličavanje.
 
Programske su obveze Hrvatske radiotelevizije, kao dio Ugovora, iskazane po radijskim i televizijskim programskim kanalima te elektroničkim publikacijama (mrežnim portalima), audiouslugama i audiovizualnim uslugama na zahtjev, glazbenoj proizvodnji te programskim vrstama i ostalim zakonom propisanim programskim obvezama.

Hrvatska radiotelevizija izradila je Prijedlog programskih obveza  u najboljoj namjeri pružanja cjelovite usluge koja zadovoljava potrebe hrvatskoga društva i pojedinaca te u skladu s europskom praksom, ali je potpuno otvorena sagledati stvarne potrebe korisnika usluga, odnosno građana, te stoga poziva javnost da što kvalitetnijom i otvorenijom javnom raspravom pridonese kvaliteti i raznovrsnosti javne medijske usluge u budućemu razdoblju.
 
Javna rasprava o Prijedlogu programskih obveza Hrvatske radiotelevizije trajat će 45 dana, od 29. travnja do 12. lipnja 2017. godine, a provedbu javne rasprave pratit će povjerenstvo u koje dva člana imenuje glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, a dva člana Vlada Republike Hrvatske.

U javnu raspravu možete se uključiti:
•    popunjavanjem ankete unutar koje možete dati i svoje komentare po pojedinim područjima
•    sudjelovanjem u radijskim i televizijskim emisijama i na tribinama koje se pripremaju
•    slanjem komentara putem obrasca na ovoj stranici
•    redovitim putem obraćajući se povjereniku za javne usluge Hrvatske radiotelevizije.


Prijedlog programskih obveza Hrvatske radiotelevizije

 _____________________________________________________________________________________________________

Plan aktivnosti javne rasprave o prijedlogu programskih obveza za razdoblje od 2018. do 2022. godine


Hrvatski radio (HRT – HR)


petak, 26. svibnja 2017. od 8.05 do 8.55
emisija uživo u terminu emisije Poligraf

Gosti u studiju:
1.    predstavnik Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije
2.    predstavnici Poslovne jedinice Program Hrvatske radiotelevizije

Voditelj emisije: Mislav TogonalHrvatska televizija (HRT – HTV)


srijeda, 31. svibnja 2017. od 22.00 do 22.45
emisija uživo u terminu emisije Otvoreno

Gosti u studiju:
1.    predstavnik Programskoga vijeća Hrvatske radiotelevizije
2.    predstavnici Poslovne jedinice Program Hrvatske radiotelevizije

Voditelj emisije: Mislav TogonalJavna tribina u HRT-ovu radijskome studiju Zvonimir Bajsić


četvrtak, 8. lipnja 2017. od 12.00 do 14.00

javna tribina o programskim obvezama Hrvatske radiotelevizije za razdoblje od 2018. do 2022. godine uz izravan radijski prijenos na Trećemu programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 3) i televizijsko snimanje uz odgođeno emitiranje na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 4)

Govornici: predstavnici Poslovne jedinice Program Hrvatske radiotelevizije – ravnatelj Poslovne jedinice Program te glavni urednici Hrvatske televizije (HRT – HTV) i Hrvatskoga radija (HRT – HR)

Moderator: Mislav Togonal

Na javnu tribinu bit će pozvani svi dionici ključni za Hrvatsku radioteleviziju i njezine programske obveze koji bi konstruktivnim prijedlozima mogli pridonijeti kvaliteti javne tribine i cjelokupne rasprave, a time i kvalitetnomu sadržaju programskih obveza Hrvatske radiotelevizije.

________________________________________________________________________________________________

IZVJEŠTAJ O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

Hrvatska radiotelevizija, lipanj 2017.

Naslov dokumenta o kojemu je provedena javna rasprava:
Prijedlog programskih obveza za Ugovor između HRT-a i Vlade RH za razdoblje 2018. – 2022.

Razlozi za donošenje dokumenta i ciljevi koji se njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja:
U skladu s čl. 13. Zakona o HRT-u potrebno je Ugovorom između  HRT-a i Vlade RH utvrditi programske obveze HRT-a za razdoblje 2018. – 2022. s obzirom na to da postojeći Ugovor vrijedi do 31. prosinca 2017.

Objava dokumenata za javnu raspravu:
Dokument je bio objavljen na ovoj internetskoj stranici: http://www.hrt.hr/hrt/javna-rasprava/

Razdoblje provedbe javne rasprave:

29. travnja do 12. lipnja 2017. (45 dana)

Ostali oblici komunikacije tijekom javne rasprave:
•    Radijska emisija “Poligraf” emitirana uživo na Prvome programu Hrvatskoga radija (HRT - HR 1) 26. svibnja 2017.  od 8.05 do 8.55 i reprizno na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT - HTV 4) od 23.05 do 23.55
(Gosti u studiju: Zdravko Kedžo, Vlaho Bogišić, Damir Hajduk, Renato Kunić i Vladimir Kumbrija, moderator: Mislav Togonal)
Izvještaj i tonski zapis emisije dostupni su na mrežnoj stranici HRT-a na poveznici: https://hrti.hrt.hr/video/show/3507811/poligraf-politicki-grafikon-26-svibnja-2017

•    Televizijska emisija “Otvoreno” emitirana uživo na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT - HTV 1) 31. svibnja 2017. od 22.00 do 22.45 i reprizno na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT - HTV 1) od 5.05 do 5.50 (1. lipnja) i Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT - HTV 4) od 8.05 do 8.50 (1. lipnja)
(Gosti u studiju: Zdravko Kedžo, Vlaho Bogišić, Damir Hajduk, Daniel Rafaelić, Renato Kunić, moderator: Mislav Togonal)
Izvještaj i video zapis emisije dostupni su na mrežnoj stranici HRT-a putem ove poveznice: https://hrti.hrt.hr/video/show/3524187/otvoreno-31-svibnja-2017

•    Javna tribina na Hrvatskoj radioteleviziji u studiju “Bajsić” održana 8. lipnja 2017. od 12.00 do 14.00 sati uz izravan prijenos na Trećemu programu Hrvatskoga radija (HRT - HR 3) i reprizno televizijsko emitiranje 8. lipnja na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT - HTV 4) od 22.05 do 24.00

(Moderator: Mislav Togonal, pozivi za Javnu tribinu upućeni zainteresiranoj javnosti, a odazvalo se 94 osobe iz 62 institucije)
Televizijska snimka Javne tribine je dostupna na HRTi usluzi na poveznici https://hrti.hrt.hr/video/show/3550588/javna-tribina-o-programskim-obvezama-javnoga-medijskog-servisa-8-lipnja-2017

•    Anketa na mrežnim  stranicama HRT-a (39 pitanja vezanih za tekst dokumenta koji je u javnoj raspravi)

Osnovni pokazatelji uključenosti javnosti tijekom javne rasprave:
•    Pristiglo je 126 mišljenja ili prijedloga za izmjene pojedinih odredbi iz Prijedloga programskih obveza iz Ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje 2018. – 2022. godine
•    Na Javnu tribinu su se odazvale 94 osobe iz 62 institucije
•    U anketi je sudjelovalo 369 ispitanika
•    U radijskim i televizijskim emisijama sudjelovalo je 6 različitih osoba izravnim uključivanjem, a 129 je svoje komentare uputilo putem Facebook stranice emisije Otvoreno

Pregled prihvaćenih mišljenja i prijedloga s kratkim obrazloženjem:
poveznica