Pravila za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za Pjesmu Eurovizije - Dora 2020. (copy 1)

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, br.137/10., 76/12., 78/16., 46/17. i 73/17.) te članka 15. stavka 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, br. 14/13.), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je dana 28. listopada 2019.:

PRAVILA ZA IZBOR HRVATSKOG PREDSTAVNIKA I PJESME ZA PJESMU EUROVIZIJE – „DORA 2020.“

Članak 1.

(1) Ovim Pravilima uređuje se postupak natjecanja „DORA 2020.“ (dalje: DORA 2020.) – izbora originalne pjesme (stihovi i glazba) i hrvatskog predstavnika za „PJESMU EUROVIZIJE 2020.“ (u daljnjem tekstu: Natjecanje za Pjesmu Eurovizije 2020.)
(2) DORA 2020. održava se u organizaciji Hrvatske radiotelevizije (dalje: HRT) u skladu s EBU-ovim Pravilima 65. natjecanja za pjesmu Eurovizije: „Rules of the 65th Eurovision Song Contest“.
(3) Izrazi koji se u ovim Pravilima koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

(1) Natjecanje za DORU 2020. sastoji se od jedne večeri koja će se održati i izravno prenositi na prvom programu HTV-a u veljači 2020.
(2) U slučaju promjene programske sheme HRT zadržava pravo izmjene programa i termina emitiranja emisija iz gornjeg stavka.
(3) Pjesme za natjecanje za DORU 2020. odabrat će stručni ocjenjivački sud sastavljen od predstavnika HGU-a, HDS-a i HRT-a, (u daljnjem tekstu: Stručni ocjenjivački sud) kojeg bira HRT.
(4) Ocjenjivački sud će na temelju javnog natječaja, objavljenog na službenim web stranicama HRT-a koji će bit će otvoren od 5. studenog 2019. do 15. prosinca 2019. odabrati 16 originalnih pjesama te četiri rezervne pjesme.
(5) Kriterij za odabir pjesama je isključivo umjetnička vrijednost s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Članak 3.

(1) Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja.
(2) Na javni se natječaj mogu javiti autori, izvođači, proizvođači fonograma i druge osobe koje dostave dokaze (suglasnosti) da su uređena autorska, izvođačka i fonogramska prava za prijavljenu pjesmu.
(3) Ako skladatelj i tekstopisac nisu ista osoba, skladatelj je dužan pribaviti pisanu izjavu tekstopisca da dopušta korištenje teksta za prijavu prema ovom natječaju, odnosno osigurati da HRT s tekstopiscem sklopi ugovor o korištenju autorskog djela sukladno traženom u natječaju.
(4) Izvođači – sudionici natjecanja DORA 2020. na dan prijave na javni natječaj ne smiju biti mlađi od 16 godina. Maloljetni natjecatelji obvezni su priložiti i pisanu izjavu zakonskog zastupnika o suglasnosti za sudjelovanje na natjecanju DORA 2020.
(5) Izvođači moraju biti državljani Republike Hrvatske te su na traženje, obvezni predočiti dokaz o istome HRT-u.
(6) Skladba može trajati najviše 3 minute uključujući i odjek zadnjeg tona.

Članak 4.

(1) Prijavitelji su dužni prijave dostaviti preporučeno uz povratnicu na adresu: Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, uz napomenu: „Za javni natječaj - DORA 2020“. ili putem online obrasca dostupnog na službenim web stranicama HRT-a.
(2) Prijava mora sadržavati:
1. ispunjenu prijavnicu sa podacima o autorima i izvođaču/izvođačima (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta i kontakt) koja sadrži potvrdu da prijavitelj razumije i prihvaća odredbe Pravila za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu EUROVIZIJE – „DORA 2020.“i privolu za obradu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1),
2. studijsku FINALNU MASTERIRANU snimku skladbe na CD-u ili USB sticku, (ili online prijavom u mp3 formatu), s istim izvođačem koji će je izvesti i na Dori 2020. otpjevanu na jednom od 4 jezika (hrvatski, engleski, francuski i talijanski) kao i tekst prijavljene skladbe,
3. izjavu autora teksta u skladu s člankom 3. stavkom 3. ovih Pravila ako je primjenjivo (u prijavnici)
4. izjavu zakonskog zastupnika o suglasnosti za sudjelovanje na natjecanju DORA 2020. u skladu s člankom 3. stavkom 4. ovih Pravila ako je primjenjivo ( u prijavnici)
5. izjava o Hrvatskom državljanstvu izvođača (u prijavnici)
6. dostaviti suglasnosti autora glazbe, autora teksta, izvođača i nositelja prava proizvođača fonograma.
(3) Formulari potrebni za prijavu na javni natječaj nalaze se na web stranici HRT-a www.hrt.hr/dora/

Članak 5.

(1) Podnositelji prijava čije je pjesme odabrao Stručni ocjenjivački sud u skladu sa člankom 2. stavkom 4. ovih Pravila obvezni su dostaviti HRT-u NEMAKSIMIZIRANU snimku BEZ VOKALA, koja će se koristiti za izvođenje „uživo” na DORI 2020. te napraviti plan scene (stage plan) – označiti približne pozicije izvođača na sceni vodeći pritom računa da je broj izvođača na sceni ograničen na šest osoba te ga dostaviti HRT-u najkasnije do 15. siječnja 2020.
(2) Izvođači čije pjesme je odabrao Stručni ocjenjivački sud u skladu sa člankom 2. stavkom 4 ovih Pravila dužni su nazočiti svim probama za nastup na DORI 2020., sukladno planu HRT-a.

Članak 6.

(1) U izravnom prijenosu natjecanja DORA 2020. sudjeluje ukupno 16 originalnih pjesama.
(2) Najbolja pjesma se bira glasovima gledatelja (televoting) i glasovima žirija.
(3) HRT zadržava pravo određivanja redoslijeda izvođenja skladbi na „DORI 2020.“.
(4) Sastav i način izbora žirija, način glasovanja gledatelja (televoting) i žirija HRT će regulirati posebnim pravilima najkasnije do 31. siječnja 2020.

Članak 7.

HRT će izvođačima pobjedničke pjesme, o svom trošku (putovanje i smještaj) osigurati nastup na poluzavršnici Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. u Roterdam /Nizozemska/ 12. ili 14. svibnja 2020. godine, a u slučaju prolaska na prednatjecanju i na završnicu 16. svibnja 2020.

Članak 8.

(1) Izvođači koji potpišu ugovor i prihvate nastup na DORI 2020. dužni su se odazvati na sudjelovanje u tiskovnim konferencijama u sklopu natjecanja DORA 2020., u skladu s planom rada HRT-a. HRT i izvođači će maksimalno uskladiti termine, no konačni terminski plan priprema i potvrđuje HRT.
(2) HRT se obvezuje izvođačima, sudionicima natjecanja DORA 2020. snositi troškove putovanja od mjesta prebivališta, odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj do mjesta održavanja DORE 2020. i natrag, kao i troškove boravka prema planu rada HRT-a, u skladu s općim aktima HRT-a, te je dužan svim sudionicima natjecanja osigurati jednak tretman.
(3) Izvođači i autori za HRT osnivaju isključiva prava televizijskog snimanja i emitiranja, što znači da do završetka natjecanja DORA 2020. neće pjesme namijenjene programu HRT-a izvoditi na javnim nastupima ili na video ili audio zapisu na drugim televizijskim ili radijskim postajama u zemlji i inozemstvu, kao i na društvenim mrežama, odnosno na svim linearnim i nelinearnim platformama bez posebnog pismenog dopuštenja HRT-a.

Članak 9.

(1) Glazbena izvedba pobjedničke pjesme DORA 2020. na Natjecanju za Pjesmu Eurovizije 2020. prema eurovizijskim pravilima natjecanja, bit će sa svim vokalima izvedenima UŽIVO uz VIŠEKANALNU instrumentalnu matricu.
(2) Na matrici ne smiju biti snimljeni nikakvi vokali, niti semplirani efekti koji podsjećaju na ljudski glas.

Članak 10.

(1) Autori, odabrani izvođači i nositelji prava proizvođača fonograma za DORU 2020. pisanim će ugovorom osnovati za HRT raspolaganje pravima na pjesmu i njezino izvođenje sukladno EBU-ovim Pravilima 65. natjecanja za pjesmu Eurovizije (Rules of the 65th Eurovision Song Contest) što uključuje pravo na objavljivanje skladbe na diskografskoj kompilaciji koju realizira EBU.
(2) HRT ima pravo izdati domaći CD samostalno ili u koprodukciji s nekim od domaćih diskografa.
(3) HRT zadržava isključivo pravo izbora izvođača, kao i pravo promjene već izabranog izvođača pojedine pjesme do dana početka natjecanja DORA 2020., a poglavito u slučaju nemogućnosti nastupa ili postizanja bolje kakvoće izvedbe.
(4) U slučaju da izvođač pobjednik natjecanja DORA 2020. nije u mogućnosti nastupiti na natjecanju za PJESMU EUROVIZIJE 2020., HRT ima pravo po svojem izboru promijeniti izvođača.

Članak 11.

(1) Izvođači pobjedničke skladbe na DORI 2020. obvezuju se nastupiti u poluzavršnici i u slučaju daljnjeg plasmana u završnici Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. u Roterdamu /Nizozemska/ a prema pravilima EBU-a.
(2) Ako autori i izvođači pobjedničke pjesme na DORI 2020. snime videospot za pobjedničku pjesmu, HRT može, ako videospot zadovoljava uobičajene tehničke kvalitete i ne sadržava nikakve sponzorske i reklamne poruke, dostaviti videospot, umjesto snimke pobjedničke pjesme Dore 2020., svim TV postajama – članicama EBU-a, prije održavanja sastanka šefova delegacija Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. dana 9. ožujka 2020.

Članak 12.

(1) Sudionici natjecanja za odabir skladbe DORA 2020. – autori skladbe i teksta, glazbene obrade, izvođači i proizvođači fonograma dužni su sklopiti ugovor s HRT-om i za HRT osnovati sljedeća prava na pobjedničkoj pjesmi (u daljnjem tekstu: Pjesma):
a) Pravo javnog izvođenja Pjesme;
b) Isključivo pravo izravnog prijenosa i snimanja izvedbe Pjesme u sklopu natjecanja DORA 2020. ili zasebno (audio i video) u vlastitoj proizvodnji ili koprodukciji s trećima, svim sada poznatim tehničkim postupcima ili onima koji će se razviti u budućnosti, neograničeno pravo emitiranja snimke Pjesme (u sklopu natjecanja DORA 2020. ili zasebno), u svim svojim TV i radio programima, putem zemaljske, satelitske ili kabelske televizije, Interneta, mobitela, mobilnih prijamnika i dr., u bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD);
c) Isključivo i neograničeno pravo korištenja snimke izvedbe Pjesme s natjecanja DORA 2020. (audio i video) nelinearnim sustavom - on demand (na zahtjev) bilo kojim sadašnjim ili budućim tehničkim sustavom (zemaljskim putem, putem kabela, satelita, telefonskom linijom, mobitelom, Internetom, mobilnim prijamnicima i dr.) za prijam i emitiranje na bilo kojoj vrsti uređaja (TV prijamnik, veliki ekran, kompjutorski zaslon, mobitel i dr.) na bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD), uključujući i interaktivni sustav;
d) Isključivo pravo izdavanja Pjesme u sklopu izdanja DORA 2020. u vlastitoj proizvodnji ili u koprodukciji s drugim nakladnikom na nosačima zvuka i/ili slike (audio kasete, video kasete, CD i dr.), pravo tiskanja teksta Pjesme u grafičkom obliku;
e) Isključivo pravo prodaje Pjesme, odnosno programa (emisije) koji sadrži Pjesmu RTV organizacijama ili trećima u zemlji i inozemstvu i pravo razmjene takvih programa s RTV organizacijama u zemlji i inozemstvu;
f) Isključivo pravo korištenja inserata izvedbe Pjesme s natjecanja DORA 2020. u drugim audiovizualnim djelima te TV i radio programima;
g) Pravo prevođenja teksta Pjesme putem tonske obrade ili titliranja na strane jezike;
h) Pravo korištenja Pjesme u sponzoriranim programima te svim promidžbenim programima u svezi natjecanja DORA 2020.;
i) Pravo snimanja i neograničenog emitiranja te komercijalnog korištenja posebnog TV spota s Pjesmom ili ukoliko neće doći do realizacije TV spota, neograničeno pravo korištenja televizijske snimke Pjesme kao i dorade te snimke za potrebe korištenja EBU-a u svezi s Natjecanjem za Pjesmu Eurovizije 2020.;
j) Isključivo pravo korištenja, reprodukcije, tiskanja i objavljivanja imena, slike, glasa, biografije i fotografija izrađenim u svezi s promocijom Pjesme u svezi s natjecanjem DORA 2019. na neograničeno vrijeme;
k) Pravo korištenja Pjesme za ring tonove, real tonove, polifone melodije, wall paper i MP 3 download na mobilnim telefonima.

Članak 13.

(1) Autori glazbe i teksta, glazbene obrade, izvođači te proizvođači fonograma Pjesme koja pobjedi na DORI 2020. dužni su se upoznati s Pravilima Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. prihvatiti Pravila i u skladu s istim osnovati za HRT slijedeća prava na Pjesmi:
a) Isključivo pravo javnog izvođenja u sklopu natjecanja Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020.;
b) Isključivo pravo izravnog prijenosa i snimanja izvedbe Pjesme (uključujući i snimanje na generalnoj probi) u sklopu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. ili zasebno (audio i video), svim sada poznatim tehničkim postupcima ili onima koji će se razviti u budućnosti, neograničeno pravo emitiranja snimke Pjesme (u sklopu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. ili zasebno), u TV i radio programima, emitiranje na javnim i zatvorenim prostorima, svim tehničkim sredstvima (putem zemaljske televizije, satelita, kabela, žice, vlakna, telefonske linije, širokopojasne mreže, Interneta, mobilne telefonije ili bilo koja kombinacija od navedenog, uključujući simultano, neskraćeno i neizmjenjeno reemitiranjeputem takvih sredstava), u bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD), za prijam i prikaz na svim vrstama uređaja (kao što su televizori, divovski ekrani, videozidovi, zasloni računala, ručna računala prijenosni uređaji i mobilni telefoni), bez obzira na način financiranja te usluge;
c) Isključivo i neograničeno pravo korištenja snimke izvedbe Pjesme (uključujući i generalnu probu i izravni prijenos) s Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. (audio i video) nelinearnim sustavom - on demand (na zahtjev) bilo kojim sadašnjim ili budućim tehničkim sustavom (zemaljskim putem, putem kabela, satelita, telefonskom linijom, mobitelom, Internetom, mobilnim prijamnicima i dr.) za prijam i emitiranje na bilo kojoj vrsti uređaja (TV prijamnik, veliki ekran, kompjutorski zaslon, mobitel i dr.) na bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD), uključujući i interaktivni sustav;
d) Isključiva i neograničena prava javne izvedbe Pjesme (uključujući generalne probe) i javnog prikazivanja u cjelini ili djelomično u javnim prostorima, s naplatom ili bez naplate;
e) Neisključiva i neograničena prava korištenja Pjesme u najavama (u cjelini ili djelomično) uključujući korištenje na zahtjev, uvrštavanje u drugo audiovizualno djelo službenu DVD kompilaciju ili digitalna izdanja;
f) Neograničeno pravo izdavanja, distribucije, prodaje i drugog korištenja izvedbe Pjesme (uključujući generalne probe) na nosačima zvuka i/ili slike i zvuka - CD-a i DVD-a ili slično (uključujući karaoke verziju), kao i digitalnog izdanja zajedno s ostalim pjesmama sudionicima na Natjecanju za Pjesmu Eurovizije 2020. kao i korištenje izvedbe Pjesme za promociju tih izdanja, te korištenja TV spota iz članka 12. stavka 1. toč i) ovog članka kao i drugih snimljenih video materijala snimljenih za potrebe Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. za potrebe izdavanja DVD-a;
g) Neisključiva i neograničena prava korištenja Izvedbe, odnosno Pjesme s Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. u drugim audiovizualnim djelima te TV i radio programima (u cjelini ili insertima), uključujući sve sudionice Natjecanja za pjesmu Eurovizije 2020. i sve članice EBU-a;
h) Neisključiva i neograničena prava korištenja snimke izvedbe Pjesme s nacionalnog natjecanja (u cjeliniili u dijelovima) u programima svih sudionica i članica EBU-a (uključujući i emitiranje na zahtjev);
i) Neograničeno pravo umnožavanja teksta Pjesme te prijevoda na engleski, francuski i bilo koje druge jezike članica EBU-a i stavljanje na raspolaganje javnosti uključujući i objavljivanje na informacijskom letku ili knjižici uz nosač zvuka i/ili slike te korištenje u komentarima, izjavama glasnogovornika i popratnim materijalima u sklopu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. za sve članice EBU-a sudionice Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020.;
j) Neograničeno pravo korištenja, reproduciranja, tiskanja i objavljivanja imena, slike, glasa, fotografija (uključujući fotografije iza pozornice) i biografija natjecatelja i drugih nositelja prava u svim medijima u sklopu Natjecanja za Pjesmu eurovizije 2020.
k) Neograničeno pravo reprodukcije i objave audio i/ili audiovizualne snimke Pjesme za potrebe on-line karaoka igre u sklopu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. ukoliko se ista bude održavala te da se da audiovizualna snimka Pjesme bude dostupna (streaming i/ili dowload) za emitiranje u cijelom svijetu neograničeno i svim tehničkim sredstvima;
l) Pravo snimanja za vrijeme Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. uključujući sva popratna događanja i snimanje iza pozornice za sve akreditirane novinare i fanove, te TV organizacije sudionice Natjecanja i EBU za dokumentarne filmove, magazine, reportaže i sl., kao i pravo izravnog prijenosa i snimanja Svečanog otvaranja i konferencija za novinare (na kojim su obvezni sudjelovati svi izvođači), sve za neograničeno korištenje u svim medijima uključujući i CD/DVD kompilacije;
m) Neograničeno pravo reprodukcije i distribucije audio digitalnih izdanja (download za PC ili mobilne uređaje) putem Interneta ili mobilnih uređaja, zajedno s ostalim pjesmama sudionicama na Natjecanju za Pjesmu Eurovizije 2020.;
n) Neograničeno pravo reprodukcije i distribucije audio digitalnog izdanja Izvedbe pojedinačno (download za PC ili mobilne uređaje) putem Interneta ili mobilnih uređaja;
o) Neograničeno pravo reprodukcije i distribucije audiovizualnih digitalnih izdanja (download za PC ili mobilne uređaje) putem Interneta ili mobilnih uređaja, zajedno s ostalima sudionicama na Natjecanju za Pjesmu Eurovizije 2020. ili zasebno;
p) pravo na obradu podataka koji se odnose na organizaciju Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. i sva popratna događanja pod uvjetom da su obaviješteni o vrsti, svrsi i modalitetima obrade podataka.
(2) HRT ima pravo za treće strane dalje osnivati sva prava iskorištavanja Djela iz ovog članka, a poglavito za organiziranje Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. European Broadcast Union-a (EBU).

Članak 14.

(1) Izvođač/izvođači odabrane Pjesme obvezni su sudjelovati na svim press konferencijama u svezi Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020., poglavito na Svečanosti otvaranja te dati suglasnost da se press konferencije izravno prenose i snimaju i da se snimljeni materijal koristi u svim medijima neograničeno za cijeli svijet uključujući i korištenje na nosačima zvuka i/ili slike.
(2) Ako izvođači svojom krivnjom ne nastupe u poluzavršnici ili u slučaju daljnjeg plasmana u završnici Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2020. ili ne ispune preuzete obveze prema HRT-u ili prema organizatoru natjecanja i EBU-u, dužni su HRT-u nadoknaditi svu materijalnu i nematerijalnu štetu koja je time nastala.

Članak 15.

(1) Slanjem prijave na javni natječaj - DORA 2020. autori, izvođači i proizvođači fonograma potvrđuju da su u cijelosti razumjeli i prihvatili Pravila za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu EUROVIZIJE – „DORA 2020.“.
(2) HRT zadržava pravo ne odabrati niti jednu pjesmu ni izvođača.
(3) Ova Pravila bit će objavljena na WEB stranicama HRT-a i Teletekstu HRT-a.


HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Kazimir Bačić