Tekst predsjedničke prisege

Središnji događaj inauguracije novog hrvatskog predsjednika je polaganje prisege pred članovima Ustavnog suda, odjevenima u svečane toge. Predsjednik prisegu polaže držeći desnu ruku na knjizi s tekstom Ustava koja se čuva u Ustavnom sudu.

Tekst prisege utvrđen je Zakonom i on glasi: Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Kao hrvatski državni poglavar držat ću se Ustava i zakona, brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske, bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti, čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske. Tako mi Bog pomogao!