Predstavljanje kandidata za VI. izbornu jedinicu

Pogledajte predstavljanje kandidacijskih lista za VI. izbornu jedinicu.