Bandić: Birati ljude imenom i prezimenom

Kandidati "Stranke rada i solidarnosti" predstavili su svoj prijedlog preustroja izbornih jedinica.

Predlažu da se Hrvatska podijeli u 70 izbornih jedinica iz kojih bi se jednostavnom većinom birao po jedan zastupnik, a preostalih 70 zastupnika, ne računajući zastupnike dijaspore i zastupnike nacionalnih manjina, izabralo bi se sa stranačkih lista iz Hrvatske kao jedne izborne jedinice. Predlažu i smanjivanje izbornog praga na 3 posto.

- Nema sreće za ovu zemlju dok se najmanje pola ljudi u Hrvatskoj ne bude biralo imenom i prezimenom. A znate zašto se to neće? Zato što lideri tzv. stranaka velikih se toga boje k'o vrag tamjana, poručio je Milan Bandić (Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti).