XII. izborna jedinica: zbirna lista za izbor zastupnika u Sabor

Državno izborno povjerenstvo objavilo je pravovaljane izborne liste na svojim internetskim stranicama. Time je počela službena izborna kampanja koja traje 16 dana.

Donosimo liste u XII. (dvanaestoj) izbornoj jedinici:

● Srpska nacionalna manjina: dokument.

● Mađarska nacionalna manjina: dokument.

● Talijanska nacionalna manjina: dokument.

● Češka i slovačka nacionalna manjina: dokument.

● Austrijska, bugarska, njemačka, poljska, romska, rumunjska, rusinska, ruska, turska, ukrajinska, vlaška i židovska nacionalna manjina: dokument.

● Albanska, bošnjačka, crnogorska, makedonska i slovenska nacionalna manjina: dokument.