Obavijest o sjednici Programskog vijeća 15. lipnja 2020.

Dana 15. lipnja 2020. godine u 10,00 h održat će se 65. sjednica Programskoga vijeća HRT-a
Predloženi dnevni red je:

1. Ovjera zapisnika:
- 64. sjednice Vijeća od 18. svibnja 2020. godine
2. Izbor dopredsjednika Vijeća
Izvjestitelj: Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća
3. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2019. godinu
Izvjestitelj: Eliana Čandrlić Glibota, Glavna urednica Hrvatskog radija
                  Andrea Arežina Grgičević, Glavna urednica portala i nelinearnih medija
                  Bruno Kovačević, Glavni urednik HTV-a i Međunarodnog programskog
                 kanala
4. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom RH
5. Izvještaj Povjerenika za korisnike usluga HRT-a za 2019. godinu i Izvještaj Povjerenika za razdoblje od 27. siječnja 2020. do 31. svibnja 2020. godine.
      Izvjestitelj: Tomislav Radić, Povjerenik za korisnike usluga HRT-a
6. Razno
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-A
Predsjednik
dr.sc. Zdravko Kedžo