Obavijest o sudjelovanju u radu biračkih odbora

Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavilo je obavijest u svezi sudjelovanja u radu biračkih odbora na izborima zastupnika u Hrvatski sabor.

DIP je, nakon što je zaprimio više upita zainteresiranih građana u vezi s mogućnošću sudjelovanja u radu biračkih odbora za provedbu izbora zastupnika u Hrvatski sabor, na službenim stranicama izvijestio kako članove biračkih odbora, najkasnije pet dana prije održavanja izbora, imenuje izborno povjerenstvo izborne jedinice na prijedlog općinskog odnosno gradskog izbornog povjerenstva za područje općine ili grada.

Birački odbor čine predsjednik i četiri člana, te njihovi zamjenici.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, a po mogućnosti trebaju biti pravne struke.

Po dva člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po dva člana i zamjenika oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu trenutačnog saziva Sabora. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinog biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora.

Osobe zainteresirane za sudjelovanje u radu biračkog odbora mogu se obratiti nadležnom općinskom, odnosno gradskom izbornom povjerenstvu.

Osobe zainteresirane za sudjelovanje u radu biračkog odbora na mjestu člana ili zamjenika člana biračkog odbora mogu se obratiti naprijed navedenim političkim strankama.

Podaci o gradskim i općinskim izbornim povjerenstvima (sastav, adrese, kontakt telefon) bit će dostupni odmah po imenovanju tih tijela, od 3. lipnja 2020., na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

* Podatke o stranačkom sastavu Hrvatskog sabora, odnosno većinske i oporbene političke stranke u IX. sazivu Hrvatskog sabora koje je DIP objavio na dan 18. svibnja 2020. možete pročitati ovdje.