Zapisnik o tehničkoj provedbi 62. elektroničke sjednice Programskog vijeća