Odluka o utvrđivanju visine mjesečne pristojbe koja se plaća HRT-u za 2020. te povlasticama