Pravila glasanja

Na temelju čl. 15. Statuta HRT-a, Hrvatska radiotelevizija, koju zastupa glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić, utvrdila je dana 28. siječnja 2020.Pravila glasanja

Pravila o glasanju za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije - Dora 2020.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima Hrvatske radiotelevizije o glasanju za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije – DORA 2020. (dalje u tekstu: Pravila) uređuje se postupak glasanja za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije – DORA 2020.

Natjecanje za DORU 2020. sastoji se od jedne večeri koja će se održati u Opatiji 29. veljače 2020. godine na kojoj će se natjecati 16 pjesama, a pobjednička pjesma će predstavljati Republiku Hrvatsku na Izboru za pjesmu Eurovizije 2020.

Članak 2.

Glasanje za najbolju pjesmu koja će Republiku Hrvatsku predstavljati na Izboru za pjesmu Eurovizije 2020. provodi se:

a) glasanjem ocjenjivačkih sudova (žirija)
b) glasanjem gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka (televoting)

U slučaju izjednačenog rezultata glasanja ocjenjivačkih sudova i gledatelja (televoting), pobjednička pjesma bit će ona koja je dobila više glasova gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka (televoting).

U slučaju odustajanja od nastupa jednog ili dva izvođača, njihovo mjesto zauzima prva odnosno druga rezerva. U slučaju da odustanu tri ili više izvođača, njihov redni broj, redni broj pjesme, odnosno telefonska linija postaju neaktivni, pa s tim u skladu ne ulaze među pjesme koje se boduju.

Članak 3.

OCJENJIVAČKI SUDOVI (ŽIRIJI)

Ocjenjivački sudovi (žiriji) nalaze se u HRT centrima i u Zagrebu.
HRT centri u kojima će se nalaziti ocjenjivački sudovi su:, Split, Rijeka, Osijek i Čakovec/ Varaždin.

Članak 4.

Svaki ocjenjivački sud sastoji se od 3 (tri) člana:  jednog člana HRT-a, jednog člana HDS-a i jednog člana HGU-a.

Svaki član ocjenjivačkog suda rangira pjesme od 1. do 16. mjesta (s tim da na 1. mjesto stavlja, prema svom sudu, najbolju pjesmu, a na 16. najlošiju) te  rezultate, nakon održane generalne probe koju je odgledao u cijelosti, ovjerava vlastoručnim potpisom.

Rezultati pojedinačnog ocjenjivačkog suda unose se u elektronički sustav za obradu glasova.
Pristup sustavu za obradu glasova ostvaruje se putem sigurnosnih  pristupnih podataka.

Osoba zadužena za tehničku podršku i urednik glasanja, zajedno s javnim bilježnikom, pratit će u Opatiji unos svih podataka i ispravnost glasanja.

Članak 5.

Nakon što se rezultati pojedinih članova ocjenjivačkih sudova zbroje, rangiraju se  i na temelju ukupnog ranga pjesmama se dodjeljuju bodovi pojedinog ocjenjivačkog suda.

Bodovi pojedinih ocjenjivačkih sudova mogu biti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16  s time da 16 (šesnaest) bodova dobiva najviše rangirana pjesma, a 1 (jedan) bod najniže rangirana pjesma.

Nakon što se prikupe i međusobno zbroje bodovi svih pet (5) ocjenjivačkih sudova, pjesme se rangiraju te im se dodjeljuju ukupni bodovi  svih ocjenjivačkih sudova.

Ukupni bodovi svih ocjenjivačkih sudova koji će u konačnici biti dodijeljeni pojedinim skladbama mogu biti:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,1 i 16 s time da 16 (šesnaest) bodova dobiva najviše rangirana pjesma, 15 bodova druga rangirana pjesma i tako do  zadnje rangirane pjesme koja dobiva 1 (jedan) bod.

Ukupan broj bodova svih pet ocjenjivačkih sudova iznosi 136.

Članak 6.

Svaki ocjenjivački sud  ima svog predstavnika (koji može i ne mora biti član ocjenjivačkog suda)  koji će se uživo javiti u emisiju DORA 2020. i pročitati njihove rezultate glasanja (koje će im urednica glasanja elektroničkim putem poslati sat vremena prije uključenja u javljanje u živo).

- 16 bodova dobiva prvoplasirana pjesma
- 15 bodova dobiva drugoplasirana pjesma
- 14 bodova dobiva trećeplasirana pjesma
- 13 bodova dobiva četvrtoplasirana pjesma
- 12 bodova petoplasirana pjesma
- 11 bodova šestoplasirana pjesma
- 10 bodova sedmoplasirana pjesma
-   9 bodova osmoplasirana pjesma
-   8 bodova devetoplasirana pjesma
-   7 bodova desetoplasirana pjesma
-   6 bodova jedanaestoplasirana pjesma
-   5 bodova dvanaestoplasirana pjesma
-   4 boda trinaestoplasirana pjesma
-   3 boda četrnaestoplasirana pjesma
-   2 boda petnaestoplasirana pjesma
-   1 bod šesnaestoplasirana pjesma

U slučaju da dvije ili više pjesama budu jednako rangirane od pojedinog ocjenjivačkog suda u HRT centrima ili Zagrebu, redoslijed će se utvrditi ručnim glasanjem na način da članovi ocjenjivačkih sudova podizanjem ruke odlučuju o tome koja pjesma dobiva veći broj bodova.

U slučaju da dvije ili više pjesama budu jednako rangirane prilikom zbroja glasova svih pet (5) ocjenjivačkih sudova, veći broj ukupnih bodova ocjenjivačkih sudova dobiva ona pjesma koja je pojedinačno dobila više puta 16 bodova od strane pojedinih ocjenjivačkih sudova. U slučaju da niti jedna od tih pjesma nije dobila 16 bodova od strane pojedinačnog ocjenjivačkog suda, gleda se broj ukupno dobivenih prvih nižih bodova; 15, 14, 13, 12 itd.

Članak 7.

U cilju provedbe ispravnosti glasanja, u svakom HRT centru i u Zagrebu postoji jedna osoba zadužena za provedbu regularnosti glasanja (koja nije član ocjenjivačkog suda), koja će nakon održane generalne probe koju je ocjenjivački sud odgledao u cijelosti, ovjeriti podatke glasanja vlastoručnim potpisom.

Članovi ocjenjivačkih sudova dužni su pratiti generalnu probu, savjesno glasovati i čekati da glasanje u cijelosti završi.

Ocjenjivački sudovi raspuštaju se tek kada se provjere njihovi glasovi i dodijele bodovi.

Ocjenjivački sudovi glasuju u petak 28. veljače 2020. godine, za vrijeme generalne probe. Uredništvo DORA-e 2020.  jamči da će pjesme na generalnoj probi u scenskom smislu (kostimi, scenski efekti i sl.) biti izvedene na isti način kao i u finalnoj večeri, a svi će HRT centri i Zagreb imati jednake uvjete praćenja generalne probe.

Članak 8.

TELEVOTING (GLASANJE GLEDATELJA PUTEM TELEFONSKIH POZIVA I SLANJEM SMS PORUKA)

Gledatelji za pojedinu pjesmu mogu glasati putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) ili slanjem SMS poruke (televoting).

Maksimalni broj poziva, odnosno poruka koji će biti uzeti u obzir za glasanje je 5 poziva, odnosno SMS poruka za pojedinu skladbu upućenih s istog telefonskog broja.

a) Glasanje putem telefonskih poziva

- gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 061 300 3xx (za 1. pjesmu na broj tel: 061 300 301, za 2. pjesmu na broj tel.: 061 300 302 itd. do 16. pjesme na broj tel: 061 300 316), koji su tijekom emisije prikazani na ekranu;
- po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas zabilježen;
- cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 0,94 kn (PDV je uključen u cijenu);
- cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 2,46 kn (PDV je uključen u cijenu).

b) Glasanje slanjem SMS poruka
- gledatelji šalju SMS poruku sadržaja „Doraxx“ (gdje xx predstavlja pripadajući broj pjesme npr. Dora01, Dora02, ..., Dora16) na SMS broj 666555; koji se tijekom emisije prikazuje na ekranu;
- cijena SMS poruke je 3,72 kn (PDV je uključen u cijenu).

Članak 9.

Voditelji natjecanja pozivaju gledatelje i slušatelje HRT programa da glasuju za pjesmu prema svom izboru. Glasanje započinje u trenutku kada to objave voditelji natjecanja i traje 10 minuta. Za to vrijeme HRT će emitirati i tzv. recap (kratki prikaz svih pjesama s još jednom naznačenim brojevima).

Ukupan broj bodova gledatelja jednak je ukupnom broju bodova svih ocjenjivačkih sudova te iznosi 136 bodova.

Članak 10.

Nakon što se zbroje zaprimljeni pozivi i SMS poruke za svaku pojedinu pjesmu, pjesme se rangiraju i dodjeljuju im se ukupni bodovi gledatelja. Najviše rangirana pjesma je ona s ukupno najvećim brojem zaprimljenih poziva i SMS poruka gledatelja, a najniže rangirana pjesma je ona s najmanje zaprimljenih poziva i SMS poruka.

Bodovi gledatelja koji su glasovali putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting) mogu biti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15, i 16 s time da 16 (šesnaest) bodova dobiva najviše rangirana pjesma, 15 bodova druga rangirana pjesma i tako do  zadnje rangirane pjesme koja dobiva 1 (jedan) bod. U slučaju da dvije ili više pjesama dobiju jednak broj glasova putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting), veći broj ukupnih bodova glasanja gledatelja dobiva ona pjesma koja je pojedinačno dobila više poziva.

Članak 11.

Nakon završetka show programa, prvo se javljaju uživo predstavnici žirija iz HRT centara i Zagreba, a nakon toga voditeljima natjecanja urednik glasanja uručuje papir s rezultatima glasanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televotinga).

Tada se određuje konačni redoslijed od 1. do 16. mjesta, zbrajanjem bodova ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televotinga).

Ukupan zbroj bodova ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka  (televotinga) vidljiv je u tablici na ekranu, na kojoj se prati i cijeli tijek glasanja.

U slučaju istog zbroja ukupnih bodova (ocjenjivački sudovi + glasanje gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting) kod dvije ili više pjesama, bolji plasman ostvaruje pjesma koja ima više bodova gledatelja prikupljenih putem telefonskih poziva i SMS glasanjem (televotingom).

Članak 12.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranicama HRT-a i teletekstu HRT-a.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Kazimir Bačić