Obavijest o sjednici Programskog vijeća HRT-a 27. siječnja 2020.

Dana 27. siječnja 2020. godine u 10,00 h održat će se 63. sjednica Programskoga vijeća HRT-a

Predloženi dnevni red je:

1. Izbor predsjednika Programskog vijeća HRT-a
2. Predstavljanje kandidata za Povjerenika za korisnike usluga HRT-a
3. Imenovanje Povjerenika za korisnike usluga HRT-a
4. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 1. polugodište 2019. godine
5. Izvješće o provedbi članka 11. Zakona o HRT-u za 2018. godinu
6. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom RH
7. Razno

PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-A