Inicijativa Dejana Kovača: Hrvatska - vrata Europe

HSLS-ov predsjednički kandidat Dejan Kovač predstavio je novu inicijativu: Hrvatska - vrata Europe, a ne prva postaja Balkana. Želi ekonomski osnažiti pogranične prijelaze, posebno zato što će preko njih ubuduće prelaziti sva roba.

- Mogu se napraviti postrojenja uz granicu gdje i tako imamo ljude koji samo u vrijeme izbora prelaze u autobusima da bi glasali. Neka onda bar rade kao dnevni migranti u postrojenjima koja će biti u Hrvatskoj i neka plate porez u Hrvatskoj jer bez ljudi na granici nemamo ni sigurne granice u budućnosti, poručio je Kovač