Obavijest o sjednici Programskog vijeća HRT-a 16. prosinca 2019.

Dana 16. Prosinca 2019. godine u 11,00 h održat će se 61. sjednica Programskoga vijeća HRT-a

Predloženi dnevni red je:

1. Donošenje Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Programskog vijeća HRT-a

2. Izbor predsjednika Programskog vijeća HRT-a

3. Ovjera zapisnika:
- 58. sjednice Vijeća od 2. rujna 2019. godine
- 59. sjednice Vijeća od 30. rujna 2019. godine
- 60. sjednice Vijeća od 14. studenoga 2019. godine

4. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom RH

5. Usvajanje Izvješća o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. godine.

6.  Otvaranje pristiglih prijava na natječaj za Povjerenika za korisnike usluga HRT-a i utvrđivanje liste kandidata

7. Razno

PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-A