14. studenog 1719. - Rođen Johann Georg Leopold Mozart

Johann Georg Leopold Mozart, austrijski skladatelj i violinist te otac mnogo poznatijeg Wolfganga Amadeusa Mozarta, rodio se 14. studenog 1719. u Salzburgu.

U isusovačkoj gimnaziji u Augsburgu stekao je široko humanističko obrazovanje i solidno glazbeno znanje, osobito kada je riječ o violini i orguljama, a zatim je završio Benediktinski fakultet u Salzburgu. U Dvorskoj kapeli u tom gradu postupno je došao do statusa vicekapelmajstora, a usput je bio učitelj violine na Dječačkom institutu. Kao skladatelj s osobito razvijenim smislom za glazbenu arhitektoniku Mozart je svoj stil izgradio na baroknim i pretklasičnim elementima kojima dodaje obilježja Bečke, Mannheimske i Sjevernonjemačke škole te karakteristične crte južnonjemačkih narodnih napjeva.

U klavirskim sonatama bio je pod utjecajem Scarlattija i Carla Phillippa Bacha, a svoje je simfonije koncipirao programatski. To se očituje u primjeni različitih instrumenata i naprava za šumove, kao što su zvončići, gajde, kravlji rogovi, organistrum, udarci biča, hici i slično. Uzevši za primjer Školu za flautu Johanna Quantza i Školu za klavir Carla Philippa Bacha, Leopold Mozart je 1756. objavio prvu opsežnu njemačku Školu za violinu koja ide u red najboljih starijih udžbenika za taj instrument. Ona na njemačko tlo prenosi talijansku violinističku tradiciju.

Osobite zasluge Leopold Mozart stekao je kao odgojitelj i učitelj Wolfganga Amadeusa. Zapazivši rano genijalnost svojega sina, poduzeo je sve kako bi od njega što prije stvorio cjelovitog umjetnika. Sin je pretekao oca i postao jedan od najgenijalnijih glazbenika svih vremena.