Zaključci 58. sjednice Programskog vijeća održane 2. rujna 2019.

Programsko vijeće je primilo na znanje Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovor s Vladom RH za 2018. godinu uz primjedbe članova Vijeća iznesenih na današnjoj sjednici.

Vijeće je dalo mišljenje na Izvješće o poslovanju (radu) HRT-a za 2018. godinu, a koje glasi:

"1. Vijeće je raspravilo predmetno Izvješće i daje preporuku da se isto izmijeni sukladno preporukama članova Vijeća koje su iznesene na današnjoj sjednici.
2. Izvadak iz zapisnika za ovu točku dnevnog reda je sastavni dio ovog Mišljenja."

Vijeće je Prihvatilo Godišnje izvješće Povjerenika za korisnike usluga HRT-a o pritužbama i prijedlozima korisnika usluga HRT-a za 2018. godinu.