Obavijest o sjednici Programskog vijeća HRT-a 2. rujna 2019. u 10 sati

Dana 2. rujna 2019. godine u 10,00 h održat će se 58. sjednica Programskoga vijeća HRT-a

Predloženi dnevni red je:

1. Primanje na znanje Odluke Hrvatskog sabora o izboru dvaju članova Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije od 12. srpnja 2019. godine
2. Ovjera zapisnika 57. sjednice Programskog vijeća HRT-a
3. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 2018. godinu,
4. Davanje mišljenja na Izvješće o poslovanju (radu) HRT-a za 2018. godinu sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o HRT-u
5. Godišnje izvješće Povjerenika za korisnike usluga HRT-a o pritužbama i prijedlozima  korisnika usluga HRT-a za 2018. godinu
6. Pokretanje postupka za izbor Povjerenika za korisnike usluga HRT-a sukladno članku 32. Zakona o HRT-u.
7. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom RH
8. Razno
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
                                                                                             
Dopredsjednik Vijeća
                                                                             
                                                                                     
dr.sc. Nikola Baketa