Obavijest o sjednici Programskog vijeća 18. lipnja 2019.

Dana 18. lipnja 2019. godine u 10,00 h održat će se 58. sjednica Programskoga vijeća HRT-a
Predloženi dnevni red je:

1. Ovjera zapisnika:
- 57. sjednice Programskog vijeća HRT-a
 Izvjestitelj: Nikola Baketa, dopredsjednik Vijeća
2. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom RH
3. Godišnje izvješće Povjerenika za korisnike usluga HRT-a o pritužbama i prijedlozima  korisnika usluga HRT-a za 2018. godinu
4. Pokretanje postupka za izbor Povjerenika za korisnike usluga HRT-a sukladno članku 32. Zakona o HRT-u.
5. Razno
PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
                                                                                             
 Dopredsjednik Vijeća
                                                                                            
                                                                                          dr.sc. Nikola Baketa