Priopćenje DIP-a u vezi dezinformacija o izborima

Državno izborno povjerenstvo se oglasilo oko dezinformacija "vezano uz izbore koje su se pojavile u hrvatskom javnom prostoru".

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) kao stalno i neovisno državno tijelo koje provodi  izbore u Republici Hrvatskoj reagirajući na reciklažu netočnih činjenica i podataka, kao i lažnih konstrukcija u medijima, a u vezi sa dosad održanim izborima u Republici Hrvatskoj kao i u vezi pripremom i provedbom izbora za Europski parlament, koji će se u Republici Hrvatskoj održati 26. svibnja 2019. priopćava:

1. Državno izborno povjerenstvo nema niti je ikada imalo "u rezervi višak broja birača koje može ubaciti strankama koje će dobiti izbore", a izborni sustav je tako postavljen da nitko i nigdje ne može ubacivati glasove (ma štogod to značilo), s obzirom na nekoliko razina kontrola i to:

- Državno izborno povjerenstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama rezultate sa svih biračkih mjesta te su ti rezultati u svakom trenutku provjerljivi i usporedivi sa zapisnicima koje su potpisali članovi biračkih odbora. Iza svakog broja glasova pojedinog kandidata ili liste u elektroničkom sustavu stoji broj glasova iz potpisanog zapisnika sa biračkog mjesta od strane dva nestranačka i osam stranačkih članova biračkih odbora.

- birački odbori se sastoje od predsjednika i njegovog zamjenika koji su nestranačke osobe, dok četiri člana određuju većinske političke stranke, a četiri člana oporbene političke stranke, sukladno stranačkom sastavu tekućeg saziva Sabora. Tijekom travnja ove godine Državno izborno povjerenstvo je zaprimilo sporazume o rasporedu članova u biračkim odborima i od većinskih i od oporbenih stranaka, te su sukladno tim sporazumima birački odbori i imenovani.

- s danom 21. svibnja 2019. registrirano 4720 promatrača (iz 10 političkih stranaka i dvije nevladine udruge), koji će promatrati rad Državnog izbornog povjerenstva, drugih nadležnih izbornih povjerenstava kao i biračkih odbora. 

2. U vezi s naglašavanjem uloge APIS-a u izborima i njegove netransparentnosti, napominjemo da je APIS IT tvrtka ugovorno angažirana samo za informatičku podršku izbora dok sve procedure, obvezatne upute u vezi s provedbom izbora propisuje i potpisuje Državno izborno povjerenstvo, koje je jedino odgovorno za zakonitu provedbu izbora. Rad Državnog izbornog povjerenstva i APIS-a je moguće u svakom trenutku kontrolirati, a za to je i davana dozvola DIP-a, kako na prošlim tako i na ovim izborima. Svi oni koji su to zatražili i imali zakonsku ovlast za promatranje - dozvolu su i dobili, a to su političke stranke i nositelji lista grupe birača te nevladine udruge registrirane za neovisno promatranje izbora.

3. Državno izborno povjerenstvo poziva sve medije, a posebno analitičare izbora i izbornih procesa, da odgovorno pristupaju analizama, kako svojim paušalnim ocjenama ne bi kontaminirali izborne procese, koji su po ocjenama domaćih i međunarodnih promatrača, stručnjaka i izbornih udruženja transparentni i zakoniti.

4. Svi dosadašnji izbori provedeni su u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu Republike Hrvatske i mjerodavnim zakonom, što je svojim odlukama potvrdio i Ustavni sud Republike Hrvatske.

Zaključno, Državno izborno povjerenstvo će i ove izbore, kao i sve protekle, provesti zakonito i transparentno i da će njegovi rezultati biti jedino i isključivo izraz volje birača koji su pristupe glasovanju."