Matić: Uzor nam je Island, jednake plaće ženama i muškarcima

Kandidati SDP-a još su jednom ponovili svoj cilj - ravnopravna Hrvatska u ravnopravnoj Europi. Ta Europa je ona koja ženama jamči ekonomsku neovisnost i jednakost u plaćama; Europa bez nasilja nad ženama te ona u kojoj postoji ravnopravnost žena u procesu donošenja političkih odluka.

- Naši uzori su zemlje poput Islanda koji su zakonski odredili da žene i muškarci u svakoj firmi koja ima više od 25 zaposlenih moraju biti apsolutno jednako plaćeni, znači, oni su to ozakonili. Imamo malo pozitivnih primjera, kao što su Švicarska i Minnesota u SAD-u. To je ono čemu mi stremimo, rekao je treći na kandidacijskoj listi SDP-a Predrag Fred Matić.