Etičko povjerenstvo očitovalo se o dvije prijave

Etičko povjerenstvo u izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske, koji će se održati 26. svibnja 2019. godine, objavilo je priopćenje u kojemu se očitovalo o dvije prijave.

Na 6. elektroničkoj sjednici održanoj 10. svibnja 2019. godine Povjerenstvo je donijelo odluke u dva postupka pokrenuta po zaprimljenim prijavama.

1. Etičko povjerenstvo je 7. svibnja 2019. zaprimilo putem elektroničke pošte prijavu udruge GONG u kojoj je zatraženo očitovanje o objavi koja se nalazi na Facebook stranici Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić, Karlovac u kojoj među ostalim stoji: Podršku programu i čestitke za dosadašnji rad dali su državna tajnica za promet naša kandidatkinja za EU parlament Nikolina Brnjac (...). Molimo vas da provjerite radi li se u spomenutom slučaju o zloporabi javnih resursa u svrhu promocije kandidatkinje vladajuće stranke te krši li se time izborni kodeks.

Nakon uvida u prijavu i ostale dostupne izvore saznanja o činjenicama, Etičko povjerenstvo zaključuje da iz sadržaja prijave ne slijedi da je povrijeđen Izborni etički kodeks. 

2. Etičko povjerenstvo je 9. svibnja 2019. zaprimilo putem elektroničke pošte od Državnog izbornog povjerenstva prijavu protiv kandidata Mislava Kolakušića i kandidacijske liste grupe birača nositelja Mislava Kolakušića u kojoj je, između ostalog, navedeno sljedeće: "Mislav Kolakušić i kandidacijska lista grupe birača čiji je on nositelj u javnom prostoru šire neistinite navode o radu i članovima Državnog izbornog povjerenstva... Kandidat Mislav Kolakušić u javnosti širi informacije koje se ne temelje na činjenicama i koje nisu argumentirane. Takvim ponašanjem krše se temeljne vrijednosti Izbornog etičkog kodeksa, a to su poštenje, istinitost, poštovanje, kultura dijaloga i odgovornost".

Nakon uvida u prijavu i ostale dostupne izvore saznanja o činjenicama, Etičko povjerenstvo zaključuje da iz sadržaja prijave i priloga nije moguće zaključiti na koje se "neistinite navode o radu i članovima Državnog izbornog povjerenstva" prijavitelj poziva. U tom je smislu prijava nepotpuna i onemogućava meritornu ocjenu Etičkog povjerenstva. No, sve i kad bi navedena okolnost iz prijave i drugih dostupnih izvora saznanja o činjenicama bila precizirana, Povjerenstvo ističe da ono ne raspolaže instrumentima za procjenu istinitosti određenih sadržaja navedenih u prijavama.