Pravobraniteljica za djecu ima poruku za kandidate na EU izborima

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević u petak je Državnom izbornom povjerenstvu uputila poziv za sve hrvatske kandidate na predstojećim izborima za Europski parlament da u svome budućem radu zastupaju dječja prava te da i formalno postanu Prvaci prava djece.

Ured pravobraniteljice napominje da je na međunarodnoj razini u tijeku koalicijska kampanja "Glasaj za djecu" (Vote for Children) kojoj se i on pridružio, a u kojoj sudjeluje niz međunarodnih organizacija za zaštitu prava i interesa djece, poput Eurochilda, Save the Children, Terre des Hommes, UNICEF-a.

Kampanja se zalaže da pitanja od interesa za djecu budu prioritet u izbornim programima budućih članova Europskog parlamenta, te poziva kandidate da postanu borci za dječja prava, odnosno Prvaci prava djeteta (Child Rights Champion).

U sklopu kampanje ističe se kako se djeca u Europi i svijetu suočavaju s brojnim ugrozama, poput siromaštva, socijalne isključenosti, diskriminacije i nasilja. Približno 100 milijuna djece živi u Europskoj uniji u kojoj danas, zbog raznih razloga, sve više ljudi postaje zabrinuto za budućnost mladih naraštaja.

Više od 25 milijuna djece u EU u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti

Više od 25 milijuna djece u EU živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a osobito su, tvrdi pravobraniteljica, ugrožena djeca migranata i izbjeglica, stotine tisuća djece još je uvijek smješteno u institucijama, umjesto da žive u obiteljskom okruženju, djecu u Europi prijete i klimatske promjene.

Trebamo Europu koja se brine o svakom djetetu, poručili su članovi inicijative "Glasaj za djecu", ističući da su europski izbori prilika da Europski parlament postane globalni pobornik prava djeteta.