Možemo, ORaH i Nova ljevica protiv novih oblika fašizma

Koalicija koju čine stranke Možemo, ORaH i Nova ljevica podsjetila je na obljetnicu oslobođenja grada Zagreba te pozvala na borbu protiv novih oblika fašizma diljem Europe koji se najviše očituju u mržnji prema migrantima, azilantima i Romima.

- Mi smo svjesni da ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj Europi prepoznajemo znakove fašizma protiv kojih se moramo boriti jer nažalost, političke opcije i u Hrvatskoj i u Europi u nezadovoljstvu svih onih socijalno deprivilegiranih pronalaze teren za jačanje fašizma. Zato smatramo da trebamo pokazati da Europa može biti drukčija, istaknula je Rada Borić, 2. na kandidacijskoj listi Možemo!