Hrvatska demokratska stranka nije iskoristila pravo na predstavljanje

Hrvatska demokratska stranka danas je bila na redu za predstavljanje kandidata za izbore u Europski parlament. 

Lista nije iskoristila pravo na predstavljanje programa.