Njegove ilustracije bile su previše čak i za Feral