Narodna stranka-reformisti: Selnica primjer povlačenja EU novca

Čelnici Narodne stranke - reformista u Općini Selnica s 3000 stanovnika koja je, kaže njezin načelnik, jedna od najuspješnijih u povlačenju europskoga novca. Kandidirali su pet projekata. Za asfaltiranje nerazvrstanih cesta povukli su dva milijuna kuna, a za gradnju dječjeg vrtića 7,5 milijuna.

- Ovo mjesto gdje se nalazimo je budući kamp Selnica na ovom prekrasnom ribnjaku na kojem se prošle godine održalo Svjetsko prvenstvo u ribolovu. Svi ti projekti osam puta su veći od izvornog proračuna Općine Selnica, rekao je Ervin Vičević, 3. na kandidacijskoj listi Narodne stranke - reformista.