Zelena lista: Poput diploma provjeriti i umirovljenja

Zelena lista podupire sindikalni referendum. Smatraju da je prije mirovinske trebalo provesti reformu državne uprave i zdravstva te racionalizirati troškove javnih poduzeća. Drže da, poput provjere diploma u obrazovnom sustavu, treba provjeriti i uvjete umirovljenja.

- Nema nijedne aktivnosti kod Vlade da oni rade kod sebe uštede, pa da onda izađu pred građane, pa da kažu - da, gospodo, mi smo napravili ove i ove uštede, sada tražimo i od vas da vi se odreknete ili ranijeg umirovljenja odnosno redovitog umirovljenja ili da vam neka davanja povećamo, rekao je Nenad Matić, 1. na kandidacijskoj listi Zelene liste.