Pokret za modernu Hrvatsku traži zabranu skupa "Hod za život"

Pokret za modernu Hrvatsku zatražio je od Državnog izbornog povjerenstva da zabrani skup "Hod za život" na dan predizborne šutnje. DIP je zahtjev odbio jer to nije u njegovoj nadležnosti - on može samo kazniti one koji prekrše šutnju. Naknadno kažnjavanje, smatraju u Pokretu, nema smisla jer se na taj način, kažu, pogoduje određenim kandidatima.

- Mi smo kao Pokret za modernu Hrvatsku svjesni da DIP nema zakonske ovlasti da zabrani bilo koju manifestaciju na dan predizborne šutnje ali poanta jest da se svim sudionicima izbornog postupka osiguraju isti uvjeti, da zakonodavac donese pravila ili ojača ulogu DIP-a jer on ovakav kakav je danas nema smisla - rekao je Damir Gašparović, 3. na kandidacijskoj listi Pokreta za modernu Hrvatsku.