Politička platforma Možemo! u Karlovcu

Politička platforma Možemo! u Karlovcu ima prvu lokalnu grupu s 20-ak članova. Program i članove predstavili su građanima na tržnici.

- Mi se želimo povezati sa zastupnicima iz europskih zelenih, iz europske ljevice koji zastupaju vrijednosti za koje se mi zalažemo a to su radnička prava i socijalna pravda, zaštita okoliša i ekološka pravda, veća demokratizacija cijelog društva, rodna ravnopravnost, antifašizam - to su vrijednosti za koje ćemo se zajedno boriti u Europskom parlamentu jer bez bolje Europske unije nema ni bolje Hrvatske - rekao je Tomislav Tomašević, 1. na kandidacijskoj listi političke platforme Možemo!, Nove ljevice i ORaH-a.