Predstavili se kandidati Hrvatske Stranke reda

Kandidati Hrvatske Stranke reda na izborima za Europski parlament predstavili su se u središtu Osijeka. Istaknuli su da se zauzimaju za to da Hrvatsku u Europskoj uniji trebatretirati jednako kao i njezine velike članice. Naglasili su da će se boriti protiv siromaštva. Žele i da hrvatska socijalna prava i plaće budu jednaki europskima.

Zoran Komarić, 2. na listi Hrvatske stranke reda za EU izbore, predsjednik ogranka Osijek, kaće kako im je cilj uspostaviti ravnopravnost među članicama Europske unije.

- Da ne budemo više poslušnici nego ravnopravni i da najprije počistimo svoje dvorište pa onda da čistimo tuđa dvorišta. To znači da se dovede jedan poredak u RH što se tiče prava i pravnosti - kaže Komarić.