Lista Mislava Kolakušića nije iskoristila pravo na predstavljanje

Danas je na redu za predstavljanje bila kandidacijska lista grupe birača čiji nositelj je Mislav Kolakušić.

Lista nije iskoristila pravo na predstavljanje programa.