Predstavljanje liste Hrvatske socijalno - liberalne stranke - HSLS

Predstavljena je kandidacijska lista broj 13 - Hrvatska socijalno - liberalna stranka (HSLS).

Predstavili su se: prva na listi Saša Poljanec-Borić, treći na listi Hrvoje Bašić i peti na listi Ivica Žuvela.