Predstavljanje liste Možemo! - politička platforma Nova ljevica i ORaH

Predstavili su se kandidati s Liste broj 18. - Možemo! - politička platforma Nova ljevica i ORaH.

Predstavili su se druga na listi Rada Borić, treći na listi Zorislav Antun Petrović i četvrta na listi Sandra Benčić.