Predstavljanje kandidacijske liste Zagorska stranka za Zagreb (ZSZ)

Predstavili su se kandidati s Liste broj 31. - Zagorska stranka za Zagreb. 

Predstavili su se prvi na listi Ljubomir Puljić, treća na listi Lara Krznarić i deveti na listi Darko Hriberski.