Odluka o kontroli plaćanja mjesečne pristojbe i načinu odjave prijamnika

Člankom 36. stavkom 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji propisano je da način odjave prijamnika i kontrole plaćanja pristojbe HRT utvrđuje svojom odlukom.

Do sada je HRT navedenu problematiku regulirala dvjema odlukama i to Odlukom o načinu odjave prijemnika i Odlukom o načinu kontrole plaćanja mjesečne pristojbe donesenim 27. kolovoza 2015. godine.

Cilj donošenja ove odluke je povezivanje dva akta u jedan, prilagodba Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), optimalizacija količine osobnih podataka koje HRT evidentira sukladno Zakonu o HRT-u u svojim evidencijama (članak 34. stavak 7.), uvođenje novih i tehnološki naprednijih oblika unosa podataka putem elektroničkih uređaja koje koriste kontrolori HRT-a i propisana mogućnost plaćanja mjesečne pristojbe unaprijed za razdoblje do 12 mjeseci.

Nacrt Odluke o kontroli plaćanja mjesečne pristojbe i načinu odjave prijamnika

Sudjelovanje u savjetovanju o Nacrtu Odluke o kontroli plaćanja mjesečne pristojbe i načinu odjave prijamnika