Napomene o zaštiti podataka kod sudjelovanja u teleglasovanju Natjecanja za pjesmu Eurovizije

Dolje navedeni podaci služe kako bi vama kao sudioniku teleglasovanja (telefonskog glasovanja) na Natjecanju za pjesmu Eurovizije pružili uvid u to kako obrađujemo vaše osobne podatke i  u vaša prava prema Zakonu o zaštiti podataka.

Tko je odgovoran za zaštitu podataka i tko je moja osoba za kontakt?

Kontrolor podataka je
digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Cologne
Germany

Možete se obratiti našem referentu za zaštitu podataka na
privacy@digame.de 

Kojim izvorima i podacima ćemo se koristiti?

Obrađivat ćemo samo one osobne podatke koje primimo prilikom vašeg glasovanja, bilo telefonski ili slanjem SMS poruke, koristeći se vezama koje osigurava vaš davatelj usluga fiksne telefonije ili mo-bilne mreže.

Tom prilikom od vas ćemo prikupiti samo sljedeće kategorije podataka:
- vaš broj mobilnog telefona (MSISDN broj)
- datum i vrijeme kada ste sudjelovali u teleglasovanju
- ime vašeg davatelja usluga fiksne telefonije ili mobilne mreže
- vrstu ugovora koji imate s davateljem mrežnih usluga (na bonove, pretplata)

Koja će biti svrha obrade vaših podataka i koja je zakonska osnova za to?

Obrađivat ćemo osobne podatke u skladu s propisima Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR) i njemačkim  Saveznim  zakonom o zaštiti podataka (BDSG), te uzimajući u obzir ravnotežu interesa (članak 6. stavak 1. (f) GDPR-a).

Kome će se prenositi moji podaci?

Unutar tvrtke vaši podaci bit će dostupni odjelima koji ih trebaju kako bismo ispunili naše ugovorne i zakonske obveze. Moguće je da i davatelji usluga i posrednici koji rade za nas prime podatke u tu svrhu ako  se obvežu da će čuvati, posebno, tajnost i cjelovitost. Takvi primatelji mogu, na primjer, biti informacijski servis ili teleoperateri.

Osobni   podaci  neće  se  prenositi primateljima  izvan naše tvrtke. Premda mi nismo organizator teleglasovanja Natjecanja za pjesmu Eurovizije – to je Europska radiodifuzijska unija, Ancienne Route 17A,  CH-1218  Grand-Saconnex  (Ženeva), Švicarska – prema Zakonu o zaštiti podataka mi smo, međutim, kontrolor podataka kako je određeno člankom 4. (7) GDPR-a u pogledu teleglasovanja. To je zato što ćemo Europskoj radiodifuzijskoj uniji samo dostaviti anonimne podatke teleglasovanja.

Hoće li podaci biti preneseni trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji?

Vaši gore spomenuti osobni podaci neće se prenositi trećim zemljama.

Koliko dugo će se čuvati moji podaci?

Vaše osobne podatke ćemo obrađivati i čuvati sve dok ne ispunimo svoje ugovorne i zakonske obveze. 

Podaci koji više ne budu potrebni za ispunjavanje ugovornih ili zakonskih obveza redovito će se brisati, osim ako ih je potrebno – u vremenski ograničenom roku – dodatno obrađivati iz sljedećih razloga:

- Ispunjavanje obveza pohrane prema trgovačkom ili poreznom zakonu,
- Njemački Trgovački zakon (HGB), Porezni zakon (AO), Zakon o pranju novca (GwG). Ovi zakoni obično  određuju  rokove  pohrane  radi  arhiviranja i dokumentiranja u rasponu od dvije do deset godina.

Kakva su moja prava u pogledu zaštite podataka?

Svaki sudionik teleglasovanja ima pravo na informacije prema članku 15. GDPR-a; pravo na ispravak prema članku 16. GDPR-a; pravo na brisanje prema članku 17. GDPR-a; pravo na ograničenje obrade prema  članku  18.  GDPR-a;  pravo na prigovor prema članku 21. GDPR-a i pravo na prenosivost podataka prema članku 20. GDPR-a.

Usto, imate pravo uložiti žalbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka (članak 77. GDPR-a).

Svako odobrenje kojim nam dopuštate obrađivanje vaših osobnih podataka može se opozvati u bilo kojem trenutku. Napominjemo da će se opoziv odobrenja odnositi samo na budućnost. To neće utjecati na obradu koja je obavljena prije opoziva odobrenja.

Jesam li obvezan dati podatke?

Morate dati gore navedene osobne podatke da biste mogli sudjelovati u teleglasovanju.

Ima li automatiziranog odlučivanja?

Načelno   se  pri  sklapanju,  provođenju  ili  prekidanju  poslovnog  odnosa  ne  koristimo  posve  automatiziranim  postupcima  odlučivanja  kako  je navedeno u članku 22. GDPR-a. Također se ne koristimo profiliranjem.

Imam li pravo na prigovor?

Podaci o vašem pravu na prigovor prema članku 21. GDPR-a

Pravo na prigovor u određenom slučaju

Imate se pravo usprotiviti, u bilo kojem trenutku, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju, obradi  vaših osobnih podataka na temelju točke (f) članka 6. stavka 1. GDPR-a (obrada podataka uzimajući u obzir ravnotežu interesa).

Ako se usprotivite, onda nećemo više obrađivati vaše osobne podatke osim ako možemo pokazati da postoje  uvjerljivi opravdani  razlozi  za  obradu koji imaju prevagu nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za utvrđivanje, ostvarivanje i obranu zakonskih prava.

Primatelj prigovora

Prigovor  možete  uputiti  neformalno  s naznakom predmeta „Prigovor“, navodeći vaše ime, adresu i datum rođenja, na:
digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Cologne
Njemačka
Tel.: +49 221 59 68 88 80
privacy@digame.de