Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 25. siječnja 2019. godine

Zagreb, 18. ožujka 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA ZA RM SURADNIK KOODINATOR
objavljenog 25. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 09/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a
1. Radno mjesto Suradnik koordinator  (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
Izabrane kandidatkinje: Tena Horvat, VŠS i Barbara Mihelčić Kontak, VSS