2. Obavijest o ishodu javnog natječaja od 9. siječnja 2019. za RM Voditelj emitiranja

Zagreb, 13. ožujka 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 9. siječnja 2019. u Narodnim novinama br. 3/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto Voditelj emitiranja, PJ Program, Odjel Programska koordinacija  (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
Izabrane kandidatkinje: 1. Pammer Glavan Mirela, VSS;  2. Lesić Ana, VSS.
.


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali