Od plastičnog otpada do bio-goriva

Svjetska istraživanja kažu da se količina morskoga otpada svako ljeto u prosjeku poveća za alarmantnih 40 posto. Lošinjski institut Plavi svijet, u sklopu europskog projekta, angažirat će se na njegovu otkrivanju, ali i recikliranju. I to kroz inovativni uređaj koji plastični otpad i ribarske mreže pretvara u bio dizel za ribarske brodice.

U cresko-lošinjskom i venecijanskom akvatoriju sljedeće će se dvije godine kartirati, prikupljati, a potom i reciklirati plastični morski otpad i odbačene ribarske mreže s morskoga dna. Morsko će se dno mapirati metodologijom koja koristi akustiku po principu sonara i precizno detektirati o kojoj je vrsti morskoga otpada riječ te gdje se točno nalazi. Potom će ga reciklirati kroz uređaj koji ga pretvara u bio dizel za ribarske brodice.

- Kolege partneri koji su zaduženi za tu reciklažu su dobili nagradu za svoj patent. Znači oni su to na neki način već promovirali, ali ovo je sada prvi put da će taj stroj zaživjeti na terenu - na djelu kroz ovaj projekt, rekla je Jelena Basta, direktorica edukacijskih programa u Institutu "Plavi svijet" i voditeljica projekta MarGnet.

Animacija ribara i lokalnog stanovništva - također je jedan od bitnih preduvjeta da bi projekt zaživio.

- U planu je da se od 100 kilograma otpada može proizvesti oko 40 litara biogoriva. A da li se to bio-gorivo onda može koristiti? Može se koristiti - trebalo bi biti sa spaljenim emisijama i prilagođeno općenito dizelskim motorima, govori Dražen Lizačić, Plavi svijet.

Plavi svijet će organizirati i niz demonstracija o recikliranju plastičnog otpada i odbačenih ribarskih mreža. Također i ronilačke akcije čišćenja podmorja.

Podsjetimo, upravo proizvodi od plastike čine 95 posto otpada koji pluta Sredozemnim morem ili leži na plažama. A prema istraživanjima Svjetskoga fonda za prirodu, količina morskoga otpada - svako se ljeto povećava za čak 40 posto.