Obavijest o ishodu Javnih natječaja za RM Organizator produkcije i Sekretar režije

Zagreb, 06. veljače 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNIH NATJEČAJA
objavljenih 16. studenog 2018. u Narodnim novinama br.101 /2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Organizator produkcije, PJ Produkcija, RJ Produkcija programa HTV-a (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
         Izabrani kandidat: 1. Damir Pečenković, VSS.
2. Sekretar režije, PJ Produkcija, RJ Produkcija programa HTV-a ( 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme )
      Izabrani kandidat: 1. Bojan Delić,VŠS.


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali