Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 14. studenog 2018. za radno mjesto Tehničar asistent

Zagreb, 04. veljače 2019.
Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 14. studenog 2018. godine u Narodnim novinama br. 100/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Radno mjesto Tehničar asistent
(2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
      
      -    RJ Tehnika IMS-a i TV odvijanje programa, odjel Studiji IMS-a
           Izabrani kandidat: Matteo Gabre, SSS
- RJ Tehnika IMS-a i TV odvijanje programa, odjel TV Centrala s pogonima, odsjek Master
      Izabrani kandidat: Dorian Mehdin, SSS
                                      
Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali