Opći uvjeti korištenja robe opreme usluga i arhivske građe HRT-a, prosinac 2018.