Odluka o utvrđivanju višemjesečne pristojbe za 2019. te povlasticama