Javni poziv za humanitarne akcije u 2019.

Pozivaju se svi zainteresirani da Povjerenstvu za humanitarne akcije HRT-a dostave svoje prijedloge o humanitarnim akcijama u 2019. godini, a u ostvarenju kojih očekuju sudjelovanje HRT-a. 

Povjerenstvo HRT-a traži od zainteresiranih da dokumentirano udovolje sljedećim kriterijima:

a) humanitarna i druga akcija mora imati stvarno i simbolično značenje za društvo u  cjelini

b) mora afirmirati HRT kao stvaran i simboličan subjekt humanitarnosti

c) mora javno poticati institucije i građane na rješavanje općih humanitarnih i  općedruštvenih zadaća

d) ne smije promicati bilo koji partikularni politički, gospodarski i drugi interes

e) vanjski suradnički subjekti moraju uživati nesporan javni ugled i moralni kredibilitet

f) prijedlog za sudjelovanjem HRT-a u općoj humanitarnoj i drugoj akciji mora biti  dokumentiran te mora sadržavati opće podatke o podnositelju zahtjeva, o svrhovitosti  opće humanitarne i druge akcije s dokumentiranim obrazloženjem o udovoljavanju  propisanim kriterijima.

U slučaju odabira, podnositelj zahtjeva dužan je na vrijeme regulirati sve obveze u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći i ostalim pozitivnim propisima RH.

Dokumentacija koja se prilaže mora biti na hrvatskom jeziku.

Povjerenstvo ima pravo tražiti dopunu dokumentacije te dodatna obrazloženja i objašnjenja.

Dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku u službu Expedit HRT-a uz naznaku ''Javni poziv za humanitarne akcije - ne otvarati'' na adresu: Prisavlje 3, 10000 Zagreb i na e-adresu humanitarno@hrt.hr

Rok za dostavu ponuda: 01. veljače 2019. do 10:00 sati

Upute vezane za javni poziv mogu se zatražiti na: 01/634-3057 od 9 do 14 sati za vrijeme trajanja poziva i na e-adresi humanitarno@hrt.hr