Obavijest o poništenju javnog natječaja za radno mjesto Suradnik za kadrovske poslove

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Broj: 01-18/1306
Zagreb, 30. studeni 2018. g.

Na temelju članka 21. Stavka 1. alineje 13. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“ 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18) i članka 15. stavka 1. točke 27. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“ br. 14/13), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je dana 30. studenoga 2018. godine: 

O D L U K U
o poništenju javnog natječaja

I.
Ovom Odlukom poništava se javni natječaj za radno mjesto SURADNIK ZA KADROVSKE POSLOVE, PJ Poslovanje, RJ Pravni i kadrovski poslovi, odjel Kadrovski poslovi (1 izvršitelj na određeno vrijeme od godine dana) objavljen 12. listopada 2018. godine u Narodnim novinama br. 91/2018, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Hrvatske radiotelevizije (dalje u tekstu: HRT) i Intranetu HRT-a.
II.
Obavijest o donošenju ove Odluke biti će dostavljena svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetu HRT-a te Intranetu HRT-a.

Glavni ravnatelj HRT-a
Kazimir Bačić