'Fokusi moderne': od Schnitzlera do Elfride Jelinek

U Austrijskom kulturnom forumu u zagrebu predstavljena je zbirka studija o austrijskoj književnosti 20. stoljeća pod naslovom 'Fokusi moderne' germanista Svjetlana Lacka Vidulića.

Dok povjesničari govore o takozvanom kratkom 20. stoljeću zbog velikih povijesnih prekretnica, kad je riječ o književnosti autor 20. stoljeće naziva dugim. U njega smješta paletu austrijskih književnica i književnika od modernističkih pokreta krajem 19. stoljeća pa sve do 2000-ih godina. Studija u obliku knjige pisana je na njemačkom jeziku.

U knjizi je riječ o čitavom nizu autora, od Hermana Barra i Arthura Schnitzlera, pripadnika bečke moderne, pa sve do živućih, suvremenih autora poput Elfriede Jelinek. Pristup je vrlo različit,a ono što spaja te studije je interes za određeni korpus, za književno teorijske perspektive kao što su rodni studiji, književni transferi i interkulturne veze u srednjeeuropskom prostoru,  rekao je autor knjige Svjetlan Lacko Vidulić.