Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 24. kolovoza 2018.

Zagreb, 7. prosinca 2018.

Temeljm članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 24. kolovoza 2018. u Narodnim novinama br. 76/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


Radno mjesto Montažer operator, PJ Tehnologija, RJ TV proizvodni sustavi (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
Izabrani kandidati: 1. Budimir Anita, bacc., 2. Sabolić Ivan, SSS.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali