Obavijest o sjednici Programskog vijeća HRT-a 7. prosinca 2018.

OBAVIJEST O SJEDNICI PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a

Dana 07. prosinca 2018. godine u 15,00 h održat će se 57. sjednica Programskoga vijeća HRT-a
Predloženi dnevni red je:

1. Ovjera zapisnika:
- 55. sjednice Programskog vijeća HRT-a
- 56. hitne sjednice Programskog vijeća HRT-a
 
2. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom RH
3. Davanje mišljenja na Program rada HRT-a za 2019. godinu, sukladno članku 26. stavku 1. podstavku 3. Zakona o HRT-u
4. Izvješće o ostvarenju ciljeva i obveza iz Ugovora s Vladom RH za 1. polugodište 2018. godine
5. Izvješće Povjerenika za korisnike usluga HRT-a za razdoblje od  1. siječnja 2018. – 30. lipnja 2018. godine
6. Izvješće o radu Programskog vijeća i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.  u skladu s člankom 26. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
7. Razno

PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-a
                                                                                               Predsjednik
                                                                                            
                                                                                          dr.sc. Zdravko Kedžo