Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 27. srpnja

Zagreb, 17. rujna 2018.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 27. srpnja 2018. u Narodnim novinama br. 68/2018, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Radno mjesto Tehničar asistent, PJ Tehnologija (7 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
Izabrani kandidati: 1. Dits Borna, SSS; 2 .Draganić Luka, SSS.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali